glas-blauwgroenk_blurred

Beroepsvereniging

voor

stagebegeleiders

Kennisuitwisseling

Ontmoeting

Professionalering

Het speelveld van onderwijs en arbeidsmarkt is volop in beweging. Niet alleen de ontwikkelingen zoals de invoering van de participatiewet en de Entreeopleidingen, maar ook de regionale arbeidsmarkt zorgen voor veel dynamiek. Arbeidstoeleiding heeft binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs én de Entreeopleidingen inmiddels het karakter van een specialistisch vakgebied met een geheel eigen taak- en beroepsinvulling.

Stilstaan is dus geen optie en veel scholen richten zich in sterk toenemende mate op arbeidstoeleiding. Bij dit alles vervult de stagebegeleider vaak een spilfunctie op school maar ook richting ketenpartners en de regionale arbeidsmarkt. Uit een veldraadpleging is naar voren gekomen dat er bij veel stagedocenten en coördinatoren (hierna te noemen stagebegeleiders) behoefte is aan goede informatievoorziening en intercollegiale uitwisseling om daarmee nog beter in te kunnen spelen op alle externe ontwikkelingen en onderwijsinhoudelijke trends.

Vanuit deze achtergrond is per 1 november 2014 de Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders (BVSB) opgericht.

De beroepsvereniging wordt organisatorisch ondersteund door Edunova.

Doelstelling BVSB
Het door uitwisseling en permanente professionalisering stimuleren, bevorderen en borgen van de kwaliteit van arbeidstoeleiding binnen het Praktijkonderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs én de Entreeopleidingen.
Daarbij maakt de vereniging gebruik van de kennisinfrastructuur van het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN) van LECSO

Kennisuitwisseling

Binnen scholen voor vso, PrO en MBO is een schat aan ervaring en praktijkkennis opgebouwd op het gebied van arbeidstoeleiding. Onder meer  ..

Lees meer.

Ontmoeting

Om te horen wat collega’s zoal doen op het gebied van arbeidstoeleiding en om op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen

Lees meer.

Professionalisering

Het realiseren van systematische nascholing van stagebegeleiders en toegang tot de het totaaloverzicht van cursussen, leergangen, en studiedagen op het brede …

Lees meer.

© Copyright BVSB